Op veler verzoek deel ik met jullie mijn brief aan de school van onze peuter, die ons mailden met de mededeling dat we niet de school in mogen tijdens het wenproces. Ik schreef hem vanuit mijn hart, wellicht wil en kan je er iets mee.

Beste XXX,

Bedankt voor de mail omtrent het wennen. XXX kijkt er nu al erg naar uit om naar school te gaan. Hij/zij vindt het leuk en benoemt tegelijkertijd dat ze het spannend vindt, zoals waarschijnlijk de meeste kinderen wanneer ze starten op de basisschool. Gelukkig spreken we pas over XXX. Wij hopen heel erg dat het beleid tegen die tijd dusdanig is versoepeld waardoor afgeven aan de deur niet meer tot de standaard behoort. Toch willen wij inhoudelijk reageren op jullie mail en vragen naar jullie visie, omdat dat bepalend is voor het beleid waar XXX straks onderhevig aan zal zijn.

We moeten XXX straks bij de deur afzetten en mogen hem/haar niet naar het lokaal brengen. Daar hebben wij grote moeite mee om de volgende redenen:

  • XXX heeft een gevoelig karakter; hij/zij is gevoelig voor sfeer en verandering en een ‘kat uit de boom kijker’. En hoewel we wekelijks langs de school lopen (omdat hij/zij er zoveel zin in heeft) is hij/zij nog nooit binnen geweest. Hij/zij kent de leerkracht en het gebouw niet, is niet bekend met school en straks wordt er van hem/haar verwacht om aan de hand van een wildvreemde mee naar binnen te gaan. Naar alle waarschijnlijkheid gaat zo’n overdracht aan de deur zorgen voor een hoop stress. Iets wat voorkomen kan worden.
  • Een vierjarige kleuter (of bijna vierjarige peuter) kan gestrest raken door school. Als de eerste schooldag niet goed verloopt, kan dat zelfs gevolgen hebben voor de rest van zijn schoolcarrière, dat zegt politiek psycholoog Raphaela Carière van de Rijksuniversiteit Groningen. Veiligheid en vertrouwen zijn basisvoorwaarden voor het creëren van een fijne schooltijd. Logischerwijs creëer je dat door een warme overdracht. Als een kleuter ziet dat papa of mama met de leerkracht praat en vrij beweegt binnen de school, straalt dat vertrouwen uit naar het kind. Wat een veilige hechting met de leerkracht en school bevordert. 
  • Het beleid verschilt per school. Er zijn veel scholen waarbij ouders van de laagbouw wel mee de klas in mogen of tijdens het wenproces van kleuters de mogelijkheid krijgen om tijdelijk mee te gaan. Je ziet op verschillende scholen aangepaste afspraken om de behoefte van het kind tegemoet te komen.
  • Als we ons aan de wettelijke regels houden zou het (ons inziens) prima mogelijk moeten zijn om mee naar binnen te gaan. 1,5 meter afstand houden tot de leerkrachten en andere ouders is mogelijk en uitvoerbaar. Ouders die daar moeite mee hebben zouden er zelf voor kunnen kiezen hun kind bij de deur af te geven en/of wellicht is het mogelijk om wennende kinderen buiten de reguliere tijden te brengen. 
  • Wij (of minstens een van ons) vinden het belangrijk om met ons kind samen naar het lokaal te gaan. Wij willen een boekje kunnen lezen, klasgenootjes ontmoeten en de sfeer voelen die er heerst. Ondanks dat we alle vertrouwen hebben in jullie vinden we het belangrijk om persoonlijk te voelen of het een veilige omgeving is voor hem/haar. Zien hoe XXX zich beweegt en reageert voordat we hem/haar in vertrouwen achterlaten.

​Wij zijn ons ervan bewust dat jullie je ook bevinden in een spanningsveld tussen het handhaven van de maatregelen en het welzijn van de kinderen. Wat wij voornamelijk proberen is het belang voor een goede start binnen het basisonderwijs en het welzijn van de kinderen te benadrukken. En dat is ons inziens nooit van ondergeschikt belang. 

Alvast bedankt voor jullie reactie en mochten jullie ervoor openstaan willen we natuurlijk met jullie meedenken over dit thema.

Groetjes,